Asociación de Sanitarios de Bomberos de España

Presentación del Grup d'Emergéncies Médiques (G.E.M.) de la Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments de la Generalitat de Catalunya.

D. Antonio Benavides Monje.